ASIANTUNTIJAPALVELUT 

Auttavat Tietoliikenneverkkojen, Konesali- ja Microsoftin pilvipalveluiden käyttöönotoissa sekä vikatilanteissa.

NCIS - Asiantuntijapalvelut esiteltiin vuoden 2017 alussa yritysasiakkaille yhteistyössä mm. Lenovon, Microsoftin ja Cisco & Meraki -teknologioiden kanssa.
Konseptina NCIS tarkoittaa asiantuntijapalveluiden yhdistämistä yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. Sertifioidut asiantuntijamme eivät toimi erikseen yksittäisellä teknologian osa-alueella, vaan ymmärtävät kokonaisinfrastruktuurin toiminnan vaatimukset ja määritykset. Kun teknologiat ovat yhdistyneet, ei perinteinen IT-tuki aina riitä. Silloin NCIS sopii erinomaisesti asiakkaan tarpeisiin, oli sitten kyseessä perinteinen Legacy- toteutus, Cloud- malli tai niiden Hybridi- Infrastruktuuri.

 

NETWORK - Kiinteiden ja langattomien tietoliikenneverkkojen arkkitehtuuri ja käyttöönotto
CLOUD - Pilvipalveluiden käyttöönotto, migraatiot ja integraatiot
INFRASTRUCTURE - Kokonaisinfrastruktuurin suunnittelu ja toteutus
SPECIALIST - Suunnittelu, Määritys, Käyttöönotto, Vianselvitys ja -korjaus

NCIS - Asiantuntijapalvelut auttavat kohti yksinkertaisempaa infrastruktuuria, auttavat liiketoimintaa tukevien teknologioiden käyttöönotossa ja koulutuksen avulla helpottavat ja tukevat yrityksen oman IT-ylläpidon työtä.


MICROSOFT AZURE
* Palvelinmigraatiot perinteisestä palvelinympäristöstä pilveen
* Azure AD käyttöönotto
* Sovellusten julkaisu omasta ympäristöstä application Proxylla
* Käyttäjän kaksivaiheinen vahva tunnistautuminen
* Palvelimien varmuuskopiointi pilveen (BackUp)
* Konesalin infrastruktuurin varmuuskopiointi (Site recovery)

MICROSOFT OFFICE 365
* Office 365 migraatiot ja integraatiot
* Office 365 käyttöönotot
* Office 365 varmistukset
* Office 365 vianselvitys
* Office 365 koulutukset
* Office 365 healthcheck -kartoitus
TIETOLIIKENNEVERKOT
* Kiinteiden (LAN) ja langattomien (WLAN) verkkojen asiantuntijapalvelut:
* Suunnittelu
* Kuuluvuuden mittaus (Site Survey)
* Dokumentointi
* Käyttöönotto
* Azure AD integraatiot -Käyttäjän helpompi kirjautuminen verkkoon
* Pääsynhallinta -Organisaation käyttäjien tunnistaminen

KONESALI- & TALLENNUSJÄRJESTELMÄT
* S2D - Storage Spaces Direct asennus, käyttöönotto ja koulutus Palvelimien virtualisointi
* Palvelimien asennukset
* HyperV asennus, käyttöönotto ja koulutus
* Hallintasovellusten käyttöönotto
VIANKORJAUS JA KEHITYS
* Verkkoyhteyksien laadun ja kuuluvuuden parantaminen
* Kirjautumisongelmat
* Hallintaohjelmistojen toimivuusongelmat
* Sähköpostien toimivuus
* Tekninen järjestelmäauditointi
* Järjestelmä- ja versiopäivitykset
* AD healthcheck -kartoitus